Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/07/2017 stock [it] stock εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 trattata [it] trattata εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 coniugata [it] coniugata εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 sposano [it] sposano εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 chirurgica [it] chirurgica εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 chirurgiche [it] chirurgiche εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 chirurgici [it] chirurgici εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 Ardena [it] Ardena εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 espressa [it] espressa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 prefissi [it] prefissi εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 Torna a Sorrento [it] Torna a Sorrento εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 fuoriesce [it] fuoriesce εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 trabocca [it] trabocca εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 Lezziroli [it] Lezziroli εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2017 parlati [it] parlati εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 eponimia [it] eponimia εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 Beccacece [it] Beccacece εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 Stagliano [it] Stagliano εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 monociclo [it] monociclo εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 camion della spazzatura [it] camion della spazzatura εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 carro funebre [it] carro funebre εκφώνηση 0 ψήφοι
11/07/2017 Demoscopea [it] Demoscopea εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2017 respira [it] respira εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2017 parlargli [it] parlargli εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2017 parco a tema [it] parco a tema εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2017 respirato [it] respirato εκφώνηση 0 ψήφοι
05/07/2017 orafo [it] orafo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2017 frammisto [it] frammisto εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2017 inginocchiai [it] inginocchiai εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2017 phon [it] phon εκφώνηση 0 ψήφοι