Μέλος:

Makhmudkhon

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Makhmudkhon

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/01/2019 dubniy [uz] dubniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 disproziy [uz] disproziy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 darmshtadtiy [uz] darmshtadtiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 boriy [uz] boriy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 berkliy [uz] berkliy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 berilliy [uz] berilliy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 ameritsiy [uz] ameritsiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 aktiniy [uz] aktiniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 erbiy [uz] erbiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 eynshteyniy [uz] eynshteyniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 fermiy [uz] fermiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 astat [uz] astat εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 lantan [uz] lantan εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 kripton [uz] kripton εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 ksenon [uz] ksenon εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 kobalt [uz] kobalt εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 molibden [uz] molibden εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 gadoliniy [uz] gadoliniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 gafniy [uz] gafniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 galliy [uz] galliy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 germaniy [uz] germaniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 golmiy [uz] golmiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 hassiy [uz] hassiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 indiy [uz] indiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 iridiy [uz] iridiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 itterbiy [uz] itterbiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 ittriy [uz] ittriy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 kadmiy [uz] kadmiy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 kaliforniy [uz] kaliforniy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 ensiklopediya [uz] ensiklopediya εκφώνηση 0 ψήφοι