Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/05/2011 au-devant [fr] au-devant εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 audience [fr] audience εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 audiovisuel [fr] audiovisuel εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 audiovisuelles [fr] audiovisuelles εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 audiovisuels [fr] audiovisuels εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 audit [fr] audit εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 auditeur [fr] auditeur εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 auditions [fr] auditions εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 audition [fr] audition εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 auditoire [fr] auditoire εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 auditrice [fr] auditrice εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 auquel [fr] auquel εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 auprès de [fr] auprès de εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/05/2011 aurions [fr] aurions εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/05/2011 auront [fr] auront εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 augmentant [fr] augmentant εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 augmentent [fr] augmentent εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 restez [fr] restez εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/05/2011 Levez-vous [fr] Levez-vous εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/05/2011 Allez à votre place [fr] Allez à votre place εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 Tenez-vous droit [fr] Tenez-vous droit εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2011 Restez à votre place [fr] Restez à votre place εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 réparer [fr] réparer εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Les Neuf Sœurs [fr] Les Neuf Sœurs εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Société du Mont-Pèlerin [fr] Société du Mont-Pèlerin εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Moët [fr] Moët εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 se fâcher [fr] se fâcher εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/04/2011 achetes-tu [fr] achetes-tu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/04/2011 Edmond Dantès [fr] Edmond Dantès εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές