Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/10/2017 ejecutes [es] ejecutes εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 ejecutares [es] ejecutares εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 ejecutemos [es] ejecutemos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 ejecutáremos [es] ejecutáremos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 ejecutareis [es] ejecutareis εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 ejecutaren [es] ejecutaren εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 preparases [es] preparases εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 Xareló [es] Xareló εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 liceras [es] liceras εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 Maltese [es] Maltese εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 escorpeniformes [es] escorpeniformes εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 apuñalear [es] apuñalear εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 romperse los cuernos [es] romperse los cuernos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 companaje [es] companaje εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 dirigi [es] dirigi εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 Puertoferrisa [es] Puertoferrisa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 zarmurito [es] zarmurito εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 temblador [es] temblador εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 lejote [es] lejote εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 alante [es] alante εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 trambucar [es] trambucar εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 desagerar [es] desagerar εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 paraguatán [es] paraguatán εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 garrasí [es] garrasí εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 madrevieja [es] madrevieja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 pataruco [es] pataruco εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 paraparo [es] paraparo εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 taita [es] taita εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 urao [es] urao εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2017 xaurado [es] xaurado εκφώνηση 0 ψήφοι