Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/11/2015 национально-культурный [ru] национально-культурный εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2015 экологичный [ru] экологичный εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2015 интересен [ru] интересен εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 Введенское [ru] Введенское εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 русскость [ru] русскость εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 глядишь [ru] глядишь εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 трёхэтажные [ru] трёхэтажные εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 баллов [ru] баллов εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 боялось [ru] боялось εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 прокрустово ложе [ru] прокрустово ложе εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 приведенной [ru] приведенной εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 обратить в бегство [ru] обратить в бегство εκφώνηση -1 ψήφοι
01/12/2014 граничащим [ru] граничащим εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 легкомыслием [ru] легкомыслием εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 трёхэтажная [ru] трёхэтажная εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 как должное [ru] как должное εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 Бельские [ru] Бельские εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 князей [ru] князей εκφώνηση 0 ψήφοι
01/12/2014 побелить [ru] побелить εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 самурайской [ru] самурайской εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 сколоченными [ru] сколоченными εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 уговорю [ru] уговорю εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 противопоставляет [ru] противопоставляет εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 перевоспитает [ru] перевоспитает εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 летописным [ru] летописным εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 оговоры [ru] оговоры εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 озёрами [ru] озёрами εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 выразился [ru] выразился εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 рижскому [ru] рижскому εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2014 кольнуло [ru] кольнуло εκφώνηση 0 ψήφοι