Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/04/2012 logopedie [nl] logopedie εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] van Schuylenburgh εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Teil [nl] Teil εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Vaalserberg [nl] Vaalserberg εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 van Nieulandt [nl] van Nieulandt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Wout [nl] Wout εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] Triomf van de dood εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 negentiende [nl] negentiende εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/04/2012 biologen [nl] biologen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 veranderingen [nl] veranderingen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/04/2012 verschoof [nl] verschoof εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/04/2012 opperde [nl] opperde εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 stel [nl] stel εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] herhaaldelijk εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 uitrekt [nl] uitrekt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 simplistische [nl] simplistische εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 diepte [nl] diepte εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 subtiliteit [nl] subtiliteit εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/04/2012 veranderlijk [nl] veranderlijk εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 logische [nl] logische εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] ontkrachtingen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 raakten [nl] raakten εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 theorieën [nl] theorieën εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 vergetelheid [nl] vergetelheid εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 late [nl] late εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 kregen [nl] kregen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 adaptieve [nl] adaptieve εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 verworpen [nl] verworpen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Gerichte [nl] Gerichte εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 kunstmatige [nl] kunstmatige εκφώνηση 0 ψήφοι