Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/01/2015 mèder [egl] mèder εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 scurzà [egl] scurzà εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 scudruz [egl] scudruz εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 Montè-c [egl] Montè-c εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 Rèz [egl] Rèz εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 bòca [egl] bòca εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 sùcar [egl] sùcar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 Pärma [egl] Pärma εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 rêz [egl] rêz εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 Parma [egl] Parma εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 Via Emélia [egl] Via Emélia εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 ad judicia [la] ad judicia εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 osservativamente [it] osservativamente εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 malcerto [it] malcerto εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 scuta [la] scuta εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 coĕmo [la] coĕmo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 balteus [la] balteus εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 gidue [it] gidue εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 applique [it] applique εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 Bonati [it] Bonati εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2014 copiassi [it] copiassi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 fleto [it] fleto εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 superbire [it] superbire εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 buchino [it] buchino εκφώνηση 0 ψήφοι
22/03/2011 strambamente [it] strambamente εκφώνηση 0 ψήφοι