Μέλος:

McDutchie

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους McDutchie

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/06/2014 concatenation [ia] concatenation εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2014 conjuncto [ia] conjuncto εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2014 Hiëronymus Bosch [nl] Hiëronymus Bosch εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2014 commode [ia] commode εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 werkeloze [nl] werkeloze εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 karretje [nl] karretje εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 tuinhek [nl] tuinhek εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 endogamie [nl] endogamie εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 billijken [nl] billijken εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 aankoopwaardegarantieverzekering [nl] aankoopwaardegarantieverzekering εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 levensmiddelendistributiesector [nl] levensmiddelendistributiesector εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 onderzeebootbestrijdingsvliegtuig [nl] onderzeebootbestrijdingsvliegtuig εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] pensioenfondstoetredingsvoorwaarden εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] basaalcelcarcinoom εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 doorverbonden [nl] doorverbonden εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 doorschieten [nl] doorschieten εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 belijdenis [nl] belijdenis εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] Reinbert de Leeuw εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 doorgeschoten [nl] doorgeschoten εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 voedselketen [nl] voedselketen εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 werkeloosheid [nl] werkeloosheid εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] werkgelegenheid εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] schadeloosstellen εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] schadeloosgesteld εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 schadeloos [nl] schadeloos εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 niertransplantatie [nl] niertransplantatie εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 longtransplantatie [nl] longtransplantatie εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] interieurverzorgster εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 voorkomen [nl] voorkomen εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 opveren [nl] opveren εκφώνηση 0 ψήφοι