Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/07/2016 ärna [sv] ärna εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2016 ärmlösa [sv] ärmlösa εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] cykelöverfarter εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2016 körfältsbyte [sv] körfältsbyte εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] hastighetsbestämmelser εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2016 parkeringsregler [sv] parkeringsregler εκφώνηση 1 ψήφοι
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2012 absurd [sv] absurd εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 poesin [sv] poesin εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 själarna [sv] själarna εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/05/2012 ömt [sv] ömt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 myckna [sv] myckna εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt εκφώνηση 0 ψήφοι