Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
16/04/2012 an fhear [gd] an fhear εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] gabh mo leisgeul εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2012 fèis [gd] fèis εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 fhuair [gd] fhuair εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 togalach [gd] togalach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 fann [gd] fann εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 fonn [gd] fonn εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 bòg [gd] bòg εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 bochd [gd] bochd εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 fliuch [gd] fliuch εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 bliadhna [gd] bliadhna εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 bòcan [gd] bòcan εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 brag [gd] brag εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 breac [gd] breac εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 bradan [gd] bradan εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 caill [gd] caill εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 ceapaire [gd] ceapaire εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 ceàrr [gd] ceàrr εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 clis [gd] clis εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 tlachd [gd] tlachd εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] thoir an t-siteag ort εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 iongnadh [gd] iongnadh εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 corrag [gd] corrag εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 airgead [gd] airgead εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 òrdag [gd] òrdag εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 dlùth air [gd] dlùth air εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2012 an aghaidh [gd] an aghaidh εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/04/2012 cas [gd] cas εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 cha robh [gd] cha robh εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 Bha [gd] Bha εκφώνηση 0 ψήφοι