Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
11/04/2012 an robh [gd] an robh εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 slige [gd] slige εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 pòg [gd] pòg εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 droch [gd] droch εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 deagh [gd] deagh εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 peacadh [gd] peacadh εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 snàthad [gd] snàthad εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 goid [gd] goid εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 Sasannach [gd] Sasannach εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 fleadh [gd] fleadh εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 maiseach [gd] maiseach εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 bàta [gd] bàta εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 mac [gd] mac εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 each [gd] each εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 amadan [gd] amadan εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 àlainn [gd] àlainn εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 an-asgaidh [gd] an-asgaidh εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 an crochadh air [gd] an crochadh air εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 an-earar [gd] an-earar εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 eadhon [gd] eadhon εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 seanfhacal [gd] seanfhacal εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 sealgair [gd] sealgair εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 coimhead [gd] coimhead εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 coileach [gd] coileach εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 coibhneas [gd] coibhneas εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 mì-mhodhail [gd] mì-mhodhail εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 modhail [gd] modhail εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 cearc [gd] cearc εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 òg [gd] òg εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2012 lag [gd] lag εκφώνηση 0 ψήφοι