Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/03/2016 腎機能 [ja] 腎機能 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 しんみり [ja] しんみり εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 横たわる [ja] 横たわる εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 甘辛 [ja] 甘辛 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 渋皮 [ja] 渋皮 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 取り繕う [ja] 取り繕う εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 うんざり [ja] うんざり εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 占領 [ja] 占領 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 若年性糖尿病 [ja] 若年性糖尿病 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 自動車競技 [ja] 自動車競技 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 暗記時間 [ja] 暗記時間 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 中段 [ja] 中段 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 今週中 [ja] 今週中 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 浮腫む [ja] 浮腫む εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 なんめいさまですか [ja] なんめいさまですか εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 暴走族 [ja] 暴走族 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 上を下への大騒ぎ [ja] 上を下への大騒ぎ εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 引き算 [ja] 引き算 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 北アルプス [ja] 北アルプス εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 漁船 [ja] 漁船 εκφώνηση 1 ψήφοι
24/03/2016 拒絶 [ja] 拒絶 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 Mugicha [ja] Mugicha εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 直して下さい [ja] 直して下さい εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 総合雑誌 [ja] 総合雑誌 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 さっぱりする [ja] さっぱりする εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 マレーシアからきた [ja] マレーシアからきた εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 レストランで昼ご飯を食べた [ja] レストランで昼ご飯を食べた εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 医者になる [ja] 医者になる εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 環境抗原 [ja] 環境抗原 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2016 バスケット部 [ja] バスケット部 εκφώνηση 0 ψήφοι