Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/03/2016 妊娠 [ja] 妊娠 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 誕生日 おめでとう [ja] 誕生日 おめでとう εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 通常 [ja] 通常 εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2016 この場を借りて [ja] この場を借りて εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 6時半 [ja] 6時半 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 親しみやすい [ja] 親しみやすい εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 引退を間近に控え [ja] 引退を間近に控え εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 看護師国家試験 [ja] 看護師国家試験 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 消化が悪い [ja] 消化が悪い εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 運動をする [ja] 運動をする εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 痛みどめ [ja] 痛みどめ εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 はりかえる [ja] はりかえる εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 薬を出す [ja] 薬を出す εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 湿布薬 [ja] 湿布薬 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 異状がある [ja] 異状がある εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 レントゲン写真 [ja] レントゲン写真 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 薬をつける [ja] 薬をつける εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 レントゲンを撮る [ja] レントゲンを撮る εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 赤ん坊 [ja] 赤ん坊 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 運命 [ja] 運命 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 意欲 [ja] 意欲 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 きこえますか。 [ja] きこえますか。 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 食べてもいいですか。 [ja] 食べてもいいですか。 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 例えば [ja] 例えば εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 先ほど [ja] 先ほど εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 メールする [ja] メールする εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 インターネットをする [ja] インターネットをする εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 通勤する [ja] 通勤する εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 過去の栄光 [ja] 過去の栄光 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2016 わけがわからない [ja] わけがわからない εκφώνηση 0 ψήφοι