Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 bière [fr] bière εκφώνηση -3 ψήφοι
06/10/2008 joue [fr] joue εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 en [fr] en εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 coût [fr] coût εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 coupe [fr] coupe εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 paon [fr] paon εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 faon [fr] faon εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 choeur [fr] choeur εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 parent [fr] parent εκφώνηση 2 ψήφοι
06/10/2008 serpent [fr] serpent εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 travaux [fr] travaux εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 Molière [fr] Molière εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur εκφώνηση -1 ψήφοι
06/10/2008 directrice [fr] directrice εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 oignons [fr] oignons εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 Karine [fr] Karine εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 Dordogne [fr] Dordogne εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 étui [fr] étui εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 arbres [fr] arbres εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 habiter [fr] habiter εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2008 épaules [fr] épaules εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2008 s'amuser [fr] s'amuser εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές