Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/01/2015 sensei [fr] sensei εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2015 cracker [fr] cracker εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 locutions [fr] locutions εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 la teinturerie [fr] la teinturerie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 ruraux [fr] ruraux εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 AC Cahors [fr] AC Cahors εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 meilleures ventes [fr] meilleures ventes εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 Reuters [fr] Reuters εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 voies aériennes [fr] voies aériennes εκφώνηση 1 ψήφοι
19/06/2014 le tour [fr] le tour εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 criméennes [fr] criméennes εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 orthodontie [fr] orthodontie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2014 Marin [fr] Marin εκφώνηση 1 ψήφοι
11/02/2014 Envoûté [fr] Envoûté εκφώνηση 1 ψήφοι
11/02/2014 Pépin le bref [fr] Pépin le bref εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 trépidant [fr] trépidant εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 emmerder [fr] emmerder εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 chorizo [fr] chorizo εκφώνηση -1 ψήφοι
11/02/2014 feutier [fr] feutier εκφώνηση 1 ψήφοι
11/02/2014 faire chier [fr] faire chier εκφώνηση 1 ψήφοι
11/02/2014 terrain vague [fr] terrain vague εκφώνηση 2 ψήφοι
11/02/2014 Valse des fleurs [fr] Valse des fleurs εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 braver [fr] braver εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2013 crise de colère [fr] crise de colère εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2013 succombe [fr] succombe εκφώνηση 1 ψήφοι
27/07/2013 IFOP [fr] IFOP εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2013 félicitations ! [fr] félicitations ! εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2013 chèques [fr] chèques εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2013 signatures [fr] signatures εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2013 Apollon [fr] Apollon εκφώνηση 0 ψήφοι