Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/04/2014 la [fr] la εκφώνηση 2 ψήφοι
04/04/2014 pomme [fr] pomme εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2014 pain [fr] pain εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2014 nous faisons [fr] nous faisons εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2014 pou [fr] pou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2014 sou [fr] sou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2014 neige [fr] neige εκφώνηση -1 ψήφοι
04/04/2014 prison [fr] prison εκφώνηση -1 ψήφοι
04/04/2014 pont [fr] pont εκφώνηση -2 ψήφοι
04/04/2014 demain [fr] demain εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2014 il lit [fr] il lit εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 son [fr] son εκφώνηση 2 ψήφοι
31/03/2014 sont [fr] sont εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2014 bonbon [fr] bonbon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 chant [fr] chant εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 pharmacie [fr] pharmacie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 effort [fr] effort εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2014 Œdipe [fr] Œdipe εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2014 è [fr] è εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2014 é [fr] é εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 café [fr] café εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 jeu [fr] jeu εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2014 je [fr] je εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 sous [fr] sous εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2014 la joue [fr] la joue εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 joue [fr] joue εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 fou [fr] fou εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 chou [fr] chou εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2014 chouchou [fr] chouchou εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2014 ou [fr] ou εκφώνηση 0 ψήφοι