Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/05/2017 enésima [es] enésima εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2017 enésimo [es] enésimo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2017 videofrecuencia [es] videofrecuencia εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2017 vicepresidencia [es] vicepresidencia εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2017 entrecana [es] entrecana εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2017 melancólicamente [es] melancólicamente εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2017 pregustar [es] pregustar εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2016 pupo [es] pupo εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar εκφώνηση 1 ψήφοι
31/01/2015 bivalente [es] bivalente εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2015 caprina [es] caprina εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2015 feliz [es] feliz εκφώνηση 1 ψήφοι
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2015 sos [es] sos εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2015 dinerito [es] dinerito εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2014 finita [es] finita εκφώνηση 2 ψήφοι
25/04/2014 finito [es] finito εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2014 difícil [es] difícil εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2014 bíblica [es] bíblica εκφώνηση 1 ψήφοι
25/04/2014 bíblico [es] bíblico εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 italiana [es] italiana εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 italiano [es] italiano εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 tímida [es] tímida εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 tímido [es] tímido εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2014 Sede [es] Sede εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 Ente [es] Ente εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2014 lente [es] lente εκφώνηση 0 ψήφοι