Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/10/2012 colmatar [es] colmatar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 adiós [es] adiós εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 luchar [es] luchar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 buscar [es] buscar εκφώνηση 1 ψήφοι
20/10/2012 saludar [es] saludar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 gemir [es] gemir εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 correr [es] correr εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 comer [es] comer εκφώνηση 1 ψήφοι
20/10/2012 platicar [es] platicar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 ladrar [es] ladrar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 pulgada [es] pulgada εκφώνηση 3 ψήφοι
20/10/2012 chavo [es] chavo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 saber [es] saber εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 oye [es] oye εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 ojalá [es] ojalá εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 arriba [es] arriba εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 historia [es] historia εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 por qué [es] por qué εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 por cierto [es] por cierto εκφώνηση 1 ψήφοι
20/10/2012 jamás [es] jamás εκφώνηση 1 ψήφοι
20/10/2012 haces [es] haces εκφώνηση 2 ψήφοι
20/10/2012 Aguascalientes [es] Aguascalientes εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 suspirar [es] suspirar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 fantasma [es] fantasma εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 plática [es] plática εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 ¡Muy bien! [es] ¡Muy bien! εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 ya que [es] ya que εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 subir [es] subir εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 engendrar [es] engendrar εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 unir [es] unir εκφώνηση 2 ψήφοι