Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/08/2010 protester [en] protester εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2010 inquiry [en] inquiry εκφώνηση 3 ψήφοι
07/08/2010 chromatography [en] chromatography εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2010 erythropoietin [en] erythropoietin εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2010 complementarity [en] complementarity εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2010 anaphylactic [en] anaphylactic εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 hybridoma [en] hybridoma εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 myeloma [en] myeloma εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy εκφώνηση 0 ψήφοι
05/08/2010 schedule [en] schedule εκφώνηση 4 ψήφοι
04/07/2010 resource [en] resource εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 twelfths [en] twelfths εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 ordinary [en] ordinary εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 Caribbean [en] Caribbean εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 aeroplane [en] aeroplane εκφώνηση 2 ψήφοι
19/05/2010 traumatic [en] traumatic εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/05/2010 library [en] library εκφώνηση 2 ψήφοι
19/05/2010 contribute [en] contribute εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 economic [en] economic εκφώνηση 2 ψήφοι
19/05/2010 hotel [en] hotel εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 microscopy [en] microscopy εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 detail [en] detail εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 aunt [en] aunt εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 weekend [en] weekend εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2010 address [en] address εκφώνηση 3 ψήφοι
19/05/2010 pluripotent [en] pluripotent εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 tetraploid [en] tetraploid εκφώνηση 0 ψήφοι