Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2010 chienlit [fr] chienlit εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 maringouin [fr] maringouin εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 gonhorrée [fr] gonhorrée εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 conasse [fr] conasse εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] frappe-à-bord εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 finkelkraut [fr] finkelkraut εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 galvaude [fr] galvaude εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 encensier [fr] encensier εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 culterreux [fr] culterreux εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] mouche à chevreuil εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2010 taon à cheval [fr] taon à cheval εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/08/2010 caqueter [fr] caqueter εκφώνηση 0 ψήφοι