Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Πληροφορίες
29/10/2016
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. εκφώνηση
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. [is] 0 ψήφοι
29/10/2016
Gunnar Nelson vann bardagann. εκφώνηση
Gunnar Nelson vann bardagann. [is] 0 ψήφοι
20/10/2016
Það þótt súrt í broti. εκφώνηση
Það þótt súrt í broti. [is] 0 ψήφοι
20/10/2016
Mörgum fannst súpan of sölt. εκφώνηση
Mörgum fannst súpan of sölt. [is] 0 ψήφοι
19/10/2016
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. εκφώνηση
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. [is] 0 ψήφοι
19/10/2016
Það var mikið af snjó fyrir ofan bæinn. εκφώνηση
Það var mikið af snjó fyrir ofan bæinn. [is] 0 ψήφοι
19/10/2016
Það var mangó í salatinu. εκφώνηση
Það var mangó í salatinu. [is] 0 ψήφοι
19/10/2016
Ystur bæjanna í dalanum var Hvassafell. εκφώνηση
Ystur bæjanna í dalanum var Hvassafell. [is] 0 ψήφοι
19/10/2016
Það var ótrúlegt að horfa uppá mannskapinn. εκφώνηση
Það var ótrúlegt að horfa uppá mannskapinn. [is] 0 ψήφοι