Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/04/2011 fitoparassitologia [it] fitoparassitologia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2011 fitopaleontologia [it] fitopaleontologia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2011 flavo [it] flavo εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2011 flavone [it] flavone εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2011 flosciamente [it] flosciamente εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2011 fluidica [it] fluidica εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 fizu [sc] fizu εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 Porcheddu [sc] Porcheddu εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 Panamá [it] Panamá εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 Ales [it] Ales εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2010 perizia [it] perizia εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2010 karaoke [it] karaoke εκφώνηση 1 ψήφοι
05/06/2010 checca [it] checca εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2010 Francesca Schiavone [it] Francesca Schiavone εκφώνηση 1 ψήφοι
15/05/2010 Istedda [sc] Istedda εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 imperàre [sc] imperàre εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 bínchere [sc] bínchere εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 lunis [sc] lunis εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 Martis [sc] Martis εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 mércuris [sc] mércuris εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 chenábura [sc] chenábura εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 sáppadu [sc] sáppadu εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 dumíniga [sc] dumíniga εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 tilingione [sc] tilingione εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 piteraca [sc] piteraca εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 grodde [sc] grodde εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 boturinu [sc] boturinu εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 terighinu [sc] terighinu εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 calixerta [sc] calixerta εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2010 mintza [sc] mintza εκφώνηση 0 ψήφοι