Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/06/2009 prosciutto cotto [it] prosciutto cotto εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 prosciutto crudo [it] prosciutto crudo εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 auguro [it] auguro εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/06/2009 sondaggio [it] sondaggio εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 abbia [it] abbia εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/06/2009 situazione [it] situazione εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 dovremo [it] dovremo εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 dovremmo [it] dovremmo εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 riuscii [it] riuscii εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 riuscì [it] riuscì εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 capii [it] capii εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2009 capì [it] capì εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 Fufluns [la] Fufluns εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 Santa Maria delle Grazie [it] Santa Maria delle Grazie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 quinto [it] quinto εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 appetito [it] appetito εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 goccia [it] goccia εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/06/2009 talvolta [it] talvolta εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 pacco [it] pacco εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/06/2009 opprimere [it] opprimere εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 titubare [it] titubare εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 centesimo [it] centesimo εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 contravvenzione [it] contravvenzione εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 camminare [it] camminare εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/06/2009 ottenere [it] ottenere εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/06/2009 russo [it] russo εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 partire [it] partire εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 ventre [it] ventre εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 corteccia [it] corteccia εκφώνηση 0 ψήφοι
04/06/2009 aroma [it] aroma εκφώνηση 0 ψήφοι