Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/03/2009 ritenuto [it] ritenuto εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2009 colore [it] colore εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/03/2009 pitzinnu [sc] pitzinnu εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 chercu [sc] chercu εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 cariasa [sc] cariasa εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 fora [sc] fora εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 domo [sc] domo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 ruju [sc] ruju εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 fintzas [sc] fintzas εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 Cixerri [sc] Cixerri εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 Federico Spoltore [it] Federico Spoltore εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] Alessandro Lecquio εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2009 Dicomano [it] Dicomano εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] sa mama 'e su sole εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 Maria farranka [sc] Maria farranka εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] su carru 'e nannai εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 turra [sc] turra εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 boi [sc] boi εκφώνηση -1 ψήφοι
09/03/2009 pei [sc] pei εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 procu [sc] procu εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 stabi [sc] stabi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 forru [sc] forru εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 furconi [sc] furconi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 cullera [sc] cullera εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] Luxia arrabiosa εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 surbiles [sc] surbiles εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 muscas maceddas [sc] muscas maceddas εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 panas [sc] panas εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 pistoccu [sc] pistoccu εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 coccoi [sc] coccoi εκφώνηση 0 ψήφοι