Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/03/2009 filonzana [sc] filonzana εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Domenico Puligo [it] Domenico Puligo εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Nikki Giovanni [it] Nikki Giovanni εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 bellavia [it] bellavia εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 launeddas [sc] launeddas εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 axridda [sc] axridda εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 casizolu [sc] casizolu εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Piritta [sc] Piritta εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 tittighedda [sc] tittighedda εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 figu [sc] figu εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 casu axedu [sc] casu axedu εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 casu frazigu [sc] casu frazigu εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 trizza [sc] trizza εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Fortuna Virilis [la] Fortuna Virilis εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Nicolás Delli [it] Nicolás Delli εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Matteo Perez d' Aleccio [it] Matteo Perez d' Aleccio εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 José Camerino [it] José Camerino εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Rigel [it] Rigel εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Scarperia [it] Scarperia εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2009 Portonaccio [it] Portonaccio εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2009 medici [it] medici εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/02/2009 ire [it] ire εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2009 Ciro [it] Ciro εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2009 Genesi [it] Genesi εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2009 emmo [sc] emmo εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2009 ajó [sc] ajó εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2009 eja [sc] eja εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2009 ei [sc] ei εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2009 unu [sc] unu εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2009 Antoniu Cossu [sc] Antoniu Cossu εκφώνηση 0 ψήφοι