Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Phrase Ακούστε Ψήφοι
25/10/2018 Simon should attend these classes in the afternoon. [en] Simon should attend these classes in the afternoon. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/10/2018 He'll probably feel exhausted. [en] He'll probably feel exhausted. εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2018 Defiant and autocratic bearing. [collocations] [en] Defiant and autocratic bearing. [collocations] εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2018 False dichotomy. [collocation/dichotomy] [en] False dichotomy. [collocation/dichotomy] εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2018 Home and Garden Television [en] Home and Garden Television εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 Clean white-painted walls [en] Clean white-painted walls εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 See how much shorter that is? [en] See how much shorter that is? εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 Trees are next to the field [en] Trees are next to the field εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. [en] As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 house of God [en] house of God εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. [en] I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 The table cloth is checkered [en] The table cloth is checkered εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 This airplane is from World War II [en] This airplane is from World War II εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 Act according to circumstances [en] Act according to circumstances εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 I saw marmots on a mountain in Wyoming. [en] I saw marmots on a mountain in Wyoming. εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2018 The elephants are in tall grass [en] The elephants are in tall grass εκφώνηση 0 ψήφοι
08/12/2017 Mountains in the background [en] Mountains in the background εκφώνηση 0 ψήφοι
08/12/2017 A batter swinging at the ball [en] A batter swinging at the ball εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 He worked his buns off [en] He worked his buns off εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 We had a close shave [en] We had a close shave εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 I'm staying late: I have to break in a new worker. [en] I'm staying late: I have to break in a new worker. εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 Our plans dovetailed perfectly [en] Our plans dovetailed perfectly εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2017 A young girl playing baseball [en] A young girl playing baseball εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2017 She sells sea shells on the sea shore [en] She sells sea shells on the sea shore εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2017 A train traveling on the tracks [en] A train traveling on the tracks εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2017 A man looking at the camera [en] A man looking at the camera εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2017 Cars driving along the street [en] Cars driving along the street εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2017 Cars parked along the curb [en] Cars parked along the curb εκφώνηση 0 ψήφοι
25/03/2017 It's cheap and great value. On the flip side, it's really ugly. [en] It's cheap and great value. On the flip side, it's really ugly. εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2017 A basket of big red McIntosh apples [en] A basket of big red McIntosh apples εκφώνηση 0 ψήφοι