Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/06/2018 patricidal [en] patricidal εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 precipitators [en] precipitators εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 Vectored [en] Vectored εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 tear-jerker [en] tear-jerker εκφώνηση 1 ψήφοι
23/06/2018 remortgage [en] remortgage εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 second-grader [en] second-grader εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 cedarwood [en] cedarwood εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 Clorets [en] Clorets εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 bibs [en] bibs εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 Shrewdest [en] Shrewdest εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 circumnavigated [en] circumnavigated εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 infallibly [en] infallibly εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 countering [en] countering εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2018 circumscribing [en] circumscribing εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2018 godless [en] godless εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2018 melodically [en] melodically εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2018 baby blues [en] baby blues εκφώνηση 1 ψήφοι
29/05/2018 cannulated [en] cannulated εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] Chi-squared distribution εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 marmots [en] marmots εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2018 George Herbert Walker Bush [en] George Herbert Walker Bush εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2018 1720 [en] 1720 εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2018 Jesuits [en] Jesuits εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2018 deep-running [en] deep-running εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2018 Business-like [en] Business-like εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2018 Unbusiness-like [en] Unbusiness-like εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2018 McClendon [en] McClendon εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2018 Park Police [en] Park Police εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2018 crepe paper [en] crepe paper εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2018 Whitefish Bay [en] Whitefish Bay εκφώνηση 0 ψήφοι