Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/03/2016 recorded delivery [en] recorded delivery εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 Pete Gogolak [en] Pete Gogolak εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 Jerome Y. Lettvin [en] Jerome Y. Lettvin εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 Keith Godchaux [en] Keith Godchaux εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 Edward Norton Lorenz [en] Edward Norton Lorenz εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 Lisa Hannigan [en] Lisa Hannigan εκφώνηση 1 ψήφοι
20/02/2016 James Douglas Muir Leno [en] James Douglas Muir Leno εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 Aminoactinomycin [en] Aminoactinomycin εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 The committee operates sub rosa, so we have no idea what gets decided or how. [en] The committee operates sub rosa, so we have no idea what gets decided or how. εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2016 Sasha Grey [en] Sasha Grey εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2016 backrest [en] backrest εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2016 evening shift [en] evening shift εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2015 Sundar Pichai [en] Sundar Pichai εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2015 Antwone [en] Antwone εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 spokesmen [en] spokesmen εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 spokespeople [en] spokespeople εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 CFTR [en] CFTR εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 Massacre of the Innocents [en] Massacre of the Innocents εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 airconditioner [en] airconditioner εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 microsphere [en] microsphere εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 canisters [en] canisters εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 dictatorships [en] dictatorships εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 nonbelieving [en] nonbelieving εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 bottom of the hour [en] bottom of the hour εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 gigaspace [en] gigaspace εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 below the line [en] below the line εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 pickleball [en] pickleball εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 tents [en] tents εκφώνηση 0 ψήφοι
27/09/2015 binomials [en] binomials εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 rousseauian [en] rousseauian εκφώνηση 0 ψήφοι