Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/05/2011 marchionimo [it] marchionimo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] Alessandro Petacchi εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] Enrico Mainardi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 credono [it] credono εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 geodeta [it] geodeta εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 fitogeno [it] fitogeno εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 fitocenosi [it] fitocenosi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 fitonimo [it] fitonimo εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 adenosindifosfato [it] adenosindifosfato εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] adenosinmonofosfato εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 aralia [it] aralia εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 metereopatico [it] metereopatico εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 imprenditoria [it] imprenditoria εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 anatolico [it] anatolico εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 fitografico [it] fitografico εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 sfrigolante [it] sfrigolante εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 oligarchico [it] oligarchico εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 allattamento [it] allattamento εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 uva da tavola [it] uva da tavola εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 vernacolo [it] vernacolo εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 profughi [it] profughi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 calce viva [it] calce viva εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 romanesco [it] romanesco εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 coldiretti [it] coldiretti εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2011 Sermide [it] Sermide εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2011 vece [it] vece εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] Rosignano Monferrato εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2011 enclisi [it] enclisi εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2011 croton [it] croton εκφώνηση 0 ψήφοι