Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/07/2017 pricina [ro] pricina εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 capricios [ro] capricios εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 plină [ro] plină εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 amuzantă [ro] amuzantă εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 feciorului [ro] feciorului εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 analize [ro] analize εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 calcule [ro] calcule εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 încărcate [ro] încărcate εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 tomuri [ro] tomuri εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 pline [ro] pline εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 zăbrele [ro] zăbrele εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 rafturi [ro] rafturi εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 bibliotecile [ro] bibliotecile εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 tovărășiei [ro] tovărășiei εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 legături [ro] legături εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 puternicele [ro] puternicele εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 subtilele [ro] subtilele εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 să nu mai simtă [ro] să nu mai simtă εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 să nu mai vadă [ro] să nu mai vadă εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 a unor [ro] a unor εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 întunecări [ro] întunecări εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 desăvîrșite [ro] desăvîrșite εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 fusesem [ro] fusesem εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 neghiobul [ro] neghiobul εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 mărturisiri [ro] mărturisiri εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 parfumul [ro] parfumul εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 aerul [ro] aerul εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 tăcerea [ro] tăcerea εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 langoarea [ro] langoarea εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2017 scapă [ro] scapă εκφώνηση 0 ψήφοι