Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/05/2009 wilgeroosje [nl] wilgeroosje εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 Antje [nl] Antje εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 bosrank [nl] bosrank εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 holwortel [nl] holwortel εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 guldenroede [nl] guldenroede εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] adelaarsvaren εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 vlier [nl] vlier εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 dalkruid [nl] dalkruid εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 leverbloempje [nl] leverbloempje εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] stinkend nieskruid εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 pinksterbloem [nl] pinksterbloem εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 bosaardbei [nl] bosaardbei εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] wollige sneeuwbal εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 gewone bosbes [nl] gewone bosbes εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] lieve-vrouwe-bedstro εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] duizenguldenkruid εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] koekoeksbloem εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 liggend walstro [nl] liggend walstro εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] gewone sleutelbloem εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 echt walstro [nl] echt walstro εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 speenkruid [nl] speenkruid εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 gelderse roos [nl] gelderse roos εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] lelietje-van-dalen εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 hazelaar [nl] hazelaar εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 lijsterbes [nl] lijsterbes εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 heksenkruid [nl] heksenkruid εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 rode klaver [nl] rode klaver εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 brem [nl] brem εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2009 Erica [nl] Erica εκφώνηση 1 ψήφοι
27/05/2009 margriet [nl] margriet εκφώνηση 0 ψήφοι