Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/01/2012 formation [ia] formation εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/01/2012 avantagiose [ia] avantagiose εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/01/2012 philosophic [ia] philosophic εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2012 empirismo [ia] empirismo εκφώνηση 1 ψήφοι
17/01/2012 positivismo [ia] positivismo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2012 revivificar [ia] revivificar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/01/2012 revitalisar [ia] revitalisar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 canto [ia] canto εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 alteres [ia] alteres εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 amusamento [ia] amusamento εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 bellemente [ia] bellemente εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 comenciantes [ia] comenciantes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 comenciava [ia] comenciava εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 dura [ia] dura εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 mappa [ia] mappa εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 Islandese [ia] Islandese εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 juvenes [ia] juvenes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 linguas [ia] linguas εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 ex-presidente [ia] ex-presidente εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 internato [ia] internato εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 incoragiate [ia] incoragiate εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 reager [ia] reager εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 sitos [ia] sitos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 sole [ia] sole εκφώνηση 1 ψήφοι
25/12/2011 trovabile [ia] trovabile εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 precios [ia] precios εκφώνηση 1 ψήφοι
25/12/2011 nativitate [ia] nativitate εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 centrifugar [ia] centrifugar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/12/2011 centrifugation [ia] centrifugation εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/12/2011 regulator [ia] regulator εκφώνηση 0 ψήφοι