Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/01/2012 Soddin [sco] Soddin εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2012 ile [sco] ile εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] Haud yer weesht εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2012 fermer [sco] fermer εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2012 Mingin [sco] Mingin εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2012 Swally [sco] Swally εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2012 Stranrawer [sco] Stranrawer εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2012 Cloon [sco] Cloon εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2012 Evern [sco] Evern εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Glaekit [sco] Glaekit εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 aboot [sco] aboot εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 roon [sco] roon εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 doon [sco] doon εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Kelsae [sco] Kelsae εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 mither [sco] mither εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 faither [sco] faither εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Saint Mirren [sco] Saint Mirren εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] Whit dae ye hink εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Nae [sco] Nae εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] Dinnae fash yersel εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 A dinnae ken [sco] A dinnae ken εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Scots [sco] Scots εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 wha [sco] wha εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 hae [sco] hae εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 wean [sco] wean εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 mucker [sco] mucker εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Awrite [sco] Awrite εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 whit [sco] whit εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Aye [en] Aye εκφώνηση 1 ψήφοι
18/01/2012 naw [sco] naw εκφώνηση 0 ψήφοι