Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/01/2012 da [sco] da εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 maw [sco] maw εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Borrheid [sco] Borrheid εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Gie's a haun [sco] Gie's a haun εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Naw yer no [sco] Naw yer no εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 awa wae ye [sco] awa wae ye εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Bauchle [sco] Bauchle εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 dreich [sco] dreich εκφώνηση 1 ψήφοι
18/01/2012 Haufwit [sco] Haufwit εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 gonnae [sco] gonnae εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 pelter [sco] pelter εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 fannybaws [sco] fannybaws εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 boak [sco] boak εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Glesga [sco] Glesga εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] The deuk ett the bit breid εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Cameronbrige [sco] Cameronbrige εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Saunt Andras [sco] Saunt Andras εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Scotlan [sco] Scotlan εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Stirlin [sco] Stirlin εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Hielans [sco] Hielans εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Cruachan [sco] Cruachan εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] Kirkcoubrie εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 sassenach [sco] sassenach εκφώνηση 1 ψήφοι
18/01/2012 paisley [en] paisley εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] Kirkcaudy εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 lahproaig [sco] lahproaig εκφώνηση 0 ψήφοι