Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
25/08/2022
Garðabær εκφώνηση
Garðabær [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Sigríður εκφώνηση
Sigríður [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Heiðar εκφώνηση
Heiðar [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
THORGERDUR εκφώνηση
THORGERDUR [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Héraðið εκφώνηση
Héraðið [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Stakkholtsgjá εκφώνηση
Stakkholtsgjá [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
göngumaður εκφώνηση
göngumaður [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Nauthúsagil εκφώνηση
Nauthúsagil [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Rauðibotn εκφώνηση
Rauðibotn [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Flóki εκφώνηση
Flóki [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
skeiðarárbrú εκφώνηση
skeiðarárbrú [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Halldórsskora εκφώνηση
Halldórsskora [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Hafnarfjörður εκφώνηση
Hafnarfjörður [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Sléttueyri εκφώνηση
Sléttueyri [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Ísveig εκφώνηση
Ísveig [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Kaldaklofsjökull εκφώνηση
Kaldaklofsjökull [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Austurbyggð εκφώνηση
Austurbyggð [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Fagradalshraun εκφώνηση
Fagradalshraun [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Guðrún Ósvífrsdóttir εκφώνηση
Guðrún Ósvífrsdóttir [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Bolli Þorleiksson εκφώνηση
Bolli Þorleiksson [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Þórður Sturluson εκφώνηση
Þórður Sturluson [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum εκφώνηση
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Von brigði εκφώνηση
Von brigði [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Popplagið εκφώνηση
Popplagið [is] 0 ψήφοι
25/08/2022
Fagradalsfjalls Geldingadalir εκφώνηση
Fagradalsfjalls Geldingadalir [is] 0 ψήφοι