Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™ εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 evia [fr] evia εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 pilules [fr] pilules εκφώνηση -2 ψήφοι
31/08/2010 phones [fr] phones εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Petre [fr] Petre εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Philip [fr] Philip εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tardive [fr] tardive εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tardé [fr] tardé εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tapie [fr] tapie εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tannique [fr] tannique εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tannin [fr] tannin εκφώνηση 0 ψήφοι
23/08/2010 tanin [fr] tanin εκφώνηση 0 ψήφοι