Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 rêves [fr] rêves εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 peureux [fr] peureux εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 furieux [fr] furieux εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/06/2009 malheureuses [fr] malheureuses εκφώνηση 0 ψήφοι