Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/06/2016 rezulte [eo] rezulte εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2016 kolizii [eo] kolizii εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 rafini [eo] rafini εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 radiofotografio [eo] radiofotografio εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 ŝuti [eo] ŝuti εκφώνηση -2 ψήφοι
02/09/2013 Q [eo] Q εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 i [eo] i εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 ĥ [eo] ĥ εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 ĝ [eo] ĝ εκφώνηση -1 ψήφοι
02/09/2013 R [eo] R εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 1984 [eo] 1984 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 jahurto [eo] jahurto εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 depressiva [pt] depressiva εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 zangar-se [pt] zangar-se εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 assoalhada [pt] assoalhada εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 bonfama [eo] bonfama εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 ekstrema [eo] ekstrema εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 jogurto [eo] jogurto εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 jokero [eo] jokero εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 hejtilo [eo] hejtilo εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 hektolitro [eo] hektolitro εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 hektometro [eo] hektometro εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 helblua [eo] helblua εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 hejmveo [eo] hejmveo εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 infanterio [eo] infanterio εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 forbruli [eo] forbruli εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 engluti [eo] engluti εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 kritiko [eo] kritiko εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 helpantino [eo] helpantino εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2013 helpanto [eo] helpanto εκφώνηση -1 ψήφοι