Μέλος:

Thonatas

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Thonatas

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/04/2017 Groß Wartenberg [de] Groß Wartenberg εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Löwen [de] Löwen εκφώνηση 1 ψήφοι
03/04/2017 Glatz [de] Glatz εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Rybna [de] Rybna εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Joseph von Fraunhofer [de] Joseph von Fraunhofer εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Erkennungsalgorithmus [de] Erkennungsalgorithmus εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Fraunhofer-Institut [de] Fraunhofer-Institut εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Kreuzburg [de] Kreuzburg εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Fraunhofer [de] Fraunhofer εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Max-Planck-Institut [de] Max-Planck-Institut εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Max Planck [de] Max Planck εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Planck [de] Planck εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Inspektionsmethode [de] Inspektionsmethode εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Waferdefekt [de] Waferdefekt εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Waferproduktion [de] Waferproduktion εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Max-Planck-Weg [de] Max-Planck-Weg εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Max-Planck-Gesellschaft [de] Max-Planck-Gesellschaft εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Zellverbinder [de] Zellverbinder εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Schwachlichtverhalten [de] Schwachlichtverhalten εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Betonversorgung [de] Betonversorgung εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 indiziert [de] indiziert εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 indizieren [de] indizieren εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 indexiert [de] indexiert εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 indexieren [de] indexieren εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Schleusenbauwerk [de] Schleusenbauwerk εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Doppelwellenzwangsmischer [de] Doppelwellenzwangsmischer εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Solarzentrum [de] Solarzentrum εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Klopfkontrolle [de] Klopfkontrolle εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Kulturcampus [de] Kulturcampus εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2017 Maschinenstundenkosten [de] Maschinenstundenkosten εκφώνηση 0 ψήφοι