Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/07/2014 Healthy Living [en] Healthy Living εκφώνηση 1 ψήφοι
24/07/2014 record-breaker [en] record-breaker εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2014 Terrytown [en] Terrytown εκφώνηση 1 ψήφοι
24/07/2014 breach of contract [en] breach of contract εκφώνηση 2 ψήφοι
24/07/2014 showerhead [en] showerhead εκφώνηση 2 ψήφοι
24/07/2014 title-role [en] title-role εκφώνηση 2 ψήφοι
24/07/2014 Mortimer Jerome Adler [en] Mortimer Jerome Adler εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2014 Norwegian Sea [en] Norwegian Sea εκφώνηση 1 ψήφοι
24/07/2014 soldering [en] soldering εκφώνηση -1 ψήφοι
24/07/2014 High-risk [en] High-risk εκφώνηση 1 ψήφοι
22/07/2014 prior [en] prior εκφώνηση 4 ψήφοι
22/07/2014 storks [en] storks εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2014 closeout [en] closeout εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2014 William Stewart [en] William Stewart εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2014 sideswiped [en] sideswiped εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2014 armed robbery [en] armed robbery εκφώνηση -1 ψήφοι
22/07/2014 Libreoffice [en] Libreoffice εκφώνηση 0 ψήφοι