Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/11/2013 Apocalypse Now [en] Apocalypse Now εκφώνηση 10 ψήφοι
20/11/2013 Armageddon [en] Armageddon εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 sorrow [en] sorrow εκφώνηση 10 ψήφοι
20/11/2013 selfie [en] selfie εκφώνηση 14 ψήφοι
20/11/2013 showrooming [en] showrooming εκφώνηση 3 ψήφοι
20/11/2013 binge-watch [en] binge-watch εκφώνηση 1 ψήφοι
20/11/2013 cataclysm [en] cataclysm εκφώνηση 6 ψήφοι
20/11/2013 devastation [en] devastation εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 catastrophe [en] catastrophe εκφώνηση 13 ψήφοι
20/11/2013 annihilation [en] annihilation εκφώνηση 8 ψήφοι
20/11/2013 tragedy [en] tragedy εκφώνηση 6 ψήφοι
20/11/2013 woe [en] woe εκφώνηση 6 ψήφοι
20/11/2013 adversity [en] adversity εκφώνηση 3 ψήφοι
20/11/2013 deteriorate [en] deteriorate εκφώνηση 9 ψήφοι
20/11/2013 ruination [en] ruination εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 washout [en] washout εκφώνηση 2 ψήφοι
20/11/2013 disregard [en] disregard εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 carelessness [en] carelessness εκφώνηση 2 ψήφοι
20/11/2013 neglect [en] neglect εκφώνηση 8 ψήφοι
20/11/2013 degeneration [en] degeneration εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 blight [en] blight εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 fiasco [en] fiasco εκφώνηση 3 ψήφοι
20/11/2013 debacle [en] debacle εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 disaster [en] disaster εκφώνηση 7 ψήφοι
20/11/2013 destructive [en] destructive εκφώνηση 3 ψήφοι
20/11/2013 self-inflicted [en] self-inflicted εκφώνηση 2 ψήφοι
20/11/2013 unimaginative [en] unimaginative εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 unworldly [en] unworldly εκφώνηση 3 ψήφοι
20/11/2013 parochial [en] parochial εκφώνηση 4 ψήφοι
20/11/2013 sectional [en] sectional εκφώνηση 2 ψήφοι