Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/03/2010 Douglas Hyde [en] Douglas Hyde εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 Mary Robinson [en] Mary Robinson εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] Stephen Blumberg εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 Quaestor [en] Quaestor εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 degust [en] degust εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 decrees [en] decrees εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2009 dispel [en] dispel εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 ipratropium [en] ipratropium εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 wyle [en] wyle εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 Elixophylline [en] Elixophylline εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 Lindon [en] Lindon εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/10/2009 hydride [en] hydride εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 complaisance [en] complaisance εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 Willard Boyle [en] Willard Boyle εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] Elizabeth Blackburn εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 scumball [en] scumball εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 ferreting [en] ferreting εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 scooping up [en] scooping up εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/10/2009 inordinately [en] inordinately εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 rolled [en] rolled εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/10/2009 overburden [en] overburden εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 Leach [en] Leach εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/10/2009 pleaser [en] pleaser εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/10/2009 cherished [en] cherished εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/10/2009 hums [en] hums εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 padawan [en] padawan εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 barks [en] barks εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 impaired [en] impaired εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 advancement [en] advancement εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2009 indicate [en] indicate εκφώνηση 2 ψήφοι