Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/06/2008 Babinski's [en] Babinski's εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 poor [en] poor εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 pirate [en] pirate εκφώνηση 1 ψήφοι
29/06/2008 scientific [en] scientific εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 Robert Indiana [en] Robert Indiana εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Paul Cadmus [en] Paul Cadmus εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Alma Woodsey Thomas [en] Alma Woodsey Thomas εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Abbott Handerson Thayer [en] Abbott Handerson Thayer εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Albert Pinkham Ryder [en] Albert Pinkham Ryder εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 coprophagy [en] coprophagy εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 rooster [en] rooster εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 tech-savvy [en] tech-savvy εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 won't [en] won't εκφώνηση 5 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 home-made [en] home-made εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 comes [en] comes εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 hasn't [en] hasn't εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 two-seater [en] two-seater εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 faces [en] faces εκφώνηση 1 ψήφοι
29/06/2008 pollution [en] pollution εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 electric [en] electric εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 ideal [en] ideal εκφώνηση 8 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 vehicles [en] vehicles εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 affluent [en] affluent εκφώνηση 1 ψήφοι
29/06/2008 obstacles [en] obstacles εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 boast [en] boast εκφώνηση 6 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 despite [en] despite εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 industry [en] industry εκφώνηση 10 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 roll [en] roll εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 micro [en] micro εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 under [en] under εκφώνηση 0 ψήφοι