Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/06/2008 Dong Kingman [en] Dong Kingman εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Jim Dine [en] Jim Dine εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 William Congdon [en] William Congdon εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 John Singleton Copley [en] John Singleton Copley εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 Thomas Dewing [en] Thomas Dewing εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Mark Tobey [en] Mark Tobey εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Bradley Walker Tomlin [en] Bradley Walker Tomlin εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 John Trumbull [en] John Trumbull εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 William Harnett [en] William Harnett εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Grant Wood [en] Grant Wood εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Gilbert Stuart [en] Gilbert Stuart εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 James Rosenquist [en] James Rosenquist εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Clyfford Still [en] Clyfford Still εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Frank Stella [en] Frank Stella εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 John Singer Sargent [en] John Singer Sargent εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Michael Shanks [en] Michael Shanks εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 Ryan Gosling [en] Ryan Gosling εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Matt Austin [en] Matt Austin εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Shawn Ashmore [en] Shawn Ashmore εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Aaron Ashmore [en] Aaron Ashmore εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 Paul Anka [en] Paul Anka εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Graham Greene [en] Graham Greene εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Gregory Smith [en] Gregory Smith εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Michael Ironside [en] Michael Ironside εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Leslie Hope [en] Leslie Hope εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Jill Hennessy [en] Jill Hennessy εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/06/2008 Tom Green [en] Tom Green εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Paul Kane [en] Paul Kane εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Agnes Martin [en] Agnes Martin εκφώνηση 0 ψήφοι
29/06/2008 Kenneth Gilbert [en] Kenneth Gilbert εκφώνηση 0 ψήφοι