Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/10/2009 lidiar [es] lidiar εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 desfilan [es] desfilan εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 inflados [es] inflados εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 maniobrantes [es] maniobrantes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 golpes [es] golpes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 esencia [es] esencia εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2009 normas [es] normas εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 duros [es] duros εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 defectos [es] defectos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 rojos [es] rojos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 vinos [es] vinos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 defienda [es] defienda εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 triunfos [es] triunfos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 incienso [es] incienso εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 resina [es] resina εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 balsámico [es] balsámico εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 floral [es] floral εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 armonioso [es] armonioso εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2009 astringencia [es] astringencia εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2009 débiles [es] débiles εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 Irizar [es] Irizar εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 picor [es] picor εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 estelares [es] estelares εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 bayas [es] bayas εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 estudian [es] estudian εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/09/2009 intensivas [es] intensivas εκφώνηση 0 ψήφοι