Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/11/2011 bafometria [pt] bafometria εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2011 acérico [pt] acérico εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2011 Flórida [pt] Flórida εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2011 jiboia [pt] jiboia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2011 caçula [pt] caçula εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2011 paradigma [pt] paradigma εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2011 econometria [pt] econometria εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 flamingo [pt] flamingo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 ferro [pt] ferro εκφώνηση -1 ψήφοι
14/11/2011 espernear [pt] espernear εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 folho [pt] folho εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 Ariclenes da Silva Ferreira [pt] Ariclenes da Silva Ferreira εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 ordália [pt] ordália εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 garçota [pt] garçota εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 antifascismo [pt] antifascismo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 trotskismo [pt] trotskismo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 radicalismo [pt] radicalismo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/11/2011 pentagonal [pt] pentagonal εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2011 cacife [pt] cacife εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 desinflação [pt] desinflação εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 tanatologista [pt] tanatologista εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 tangedor [pt] tangedor εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 nuvem [pt] nuvem εκφώνηση -1 ψήφοι
07/11/2011 acantiodonte [pt] acantiodonte εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 tangerineira [pt] tangerineira εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2011 tangimento [pt] tangimento εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 acaróspora [pt] acaróspora εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 tantã [pt] tantã εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 tânico [pt] tânico εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2011 tanatológico [pt] tanatológico εκφώνηση 0 ψήφοι