Μέλος:

Zababa

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Zababa

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/11/2018 podání [cs] podání εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Stob [cs] Stob εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] Antonín Chittussi εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Jareš [cs] Jareš εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] Rudolf Spazier εκφώνηση 1 ψήφοι
04/09/2013 revoluci [cs] revoluci εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Německa [cs] Německa εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 navštívil [cs] navštívil εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 opery [cs] opery εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 akustikou [cs] akustikou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Zběšice [cs] Zběšice εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Fikec [cs] Fikec εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 domkář [cs] domkář εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] Zdeněk Štybar εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 pevnost [cs] pevnost εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] tvrdošíjnost εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] Vincent Priessnitz εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odbytiště [cs] odbytiště εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 vysávat [cs] vysávat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 závěrečný [cs] závěrečný εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odesílat [cs] odesílat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odsunovat [cs] odsunovat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 ohavný [cs] ohavný εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odsun [cs] odsun εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 rozloučení [cs] rozloučení εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odstřelovat [cs] odstřelovat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 oddělovat [cs] oddělovat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odírat [cs] odírat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 odprýskávat [cs] odprýskávat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 absolvovat [cs] absolvovat εκφώνηση 0 ψήφοι