Μέλος:

Zababa

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Zababa

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/09/2013 poučení [cs] poučení εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 podskupina [cs] podskupina εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 pohodit [cs] pohodit εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 popírat [cs] popírat εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 přísvit [cs] přísvit εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 zlovolný [cs] zlovolný εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 zlovůle [cs] zlovůle εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 boss [cs] boss εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 bosenský [cs] bosenský εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Bosňanka [cs] Bosňanka εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Bosňan [cs] Bosňan εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Bosna [cs] Bosna εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 zlomyslný [cs] zlomyslný εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 hněvivý [cs] hněvivý εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 nevychovaný [cs] nevychovaný εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 násep [cs] násep εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 zhoubný [cs] zhoubný εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 zhoubnost [cs] zhoubnost εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 lemovka [cs] lemovka εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 bordura [cs] bordura εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] Vltavský přístav εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Leopold König [cs] Leopold König εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 brzkou [cs] brzkou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Levkoje [cs] Levkoje εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 inhalátor [cs] inhalátor εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 kapsle [cs] kapsle εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 tampon [cs] tampon εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 sedativum [cs] sedativum εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Plešmid [cs] Plešmid εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2013 Kovářová [cs] Kovářová εκφώνηση 0 ψήφοι