Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/09/2010 naval [fr] naval εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 narcissisme [fr] narcissisme εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 obsédant [fr] obsédant εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 pans [fr] pans εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 pence [fr] pence εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 oms [fr] oms εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 panaméennes [fr] panaméennes εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 panégyrique [fr] panégyrique εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 déshabillez [fr] déshabillez εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 La Planète des singes [fr] La Planète des singes εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 Henri Dutilleux [fr] Henri Dutilleux εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 Bernadotte [fr] Bernadotte εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2010 terre battue [fr] terre battue εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 Chazaud [fr] Chazaud εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 Mouton Rothschild [fr] Mouton Rothschild εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 andouillettes [fr] andouillettes εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 Bescherelle [fr] Bescherelle εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/09/2010 dent-de-lion [fr] dent-de-lion εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 dents-de-lion [fr] dents-de-lion εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 Alain Minc [fr] Alain Minc εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 répétiteur [fr] répétiteur εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 glauques [fr] glauques εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2010 boulangère [fr] boulangère εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/09/2010 Je regrette [fr] Je regrette εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/09/2010 Isabelle Mergault [fr] Isabelle Mergault εκφώνηση 0 ψήφοι
09/09/2010 est-ce que [fr] est-ce que εκφώνηση -1 ψήφοι
09/09/2010 certaines [fr] certaines εκφώνηση 0 ψήφοι
09/09/2010 trinitéen [fr] trinitéen εκφώνηση 0 ψήφοι
09/09/2010 Émile Sauret [fr] Émile Sauret εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2010 policière [fr] policière εκφώνηση 0 ψήφοι