Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/11/2010 atrevida [es] atrevida εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/11/2010 blow dry [en] blow dry εκφώνηση 0 ψήφοι
06/11/2010 birthmark [en] birthmark εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/11/2010 disdainfully [en] disdainfully εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 prying [en] prying εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 dreamily [en] dreamily εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 bounded [en] bounded εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 murmured [en] murmured εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 coarseness [en] coarseness εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 vulgarity [en] vulgarity εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 hollow-cheeked [en] hollow-cheeked εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 bare-headed [en] bare-headed εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 loveliness [en] loveliness εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 refusals [en] refusals εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 charitably [en] charitably εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 puritanical [en] puritanical εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 unspotted [en] unspotted εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 subtleties [en] subtleties εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 dearest [en] dearest εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 fastidiously [en] fastidiously εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 academicians [en] academicians εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 poaching [en] poaching εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 audibly [en] audibly εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 inaudibly [en] inaudibly εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 stirred [en] stirred εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 ribbons [en] ribbons εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 surrendering [en] surrendering εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/08/2010 beast [en] beast εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 missionary [en] missionary εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές